Przekaźniki czasowe w automatyce przemysłowej

przekazniki-czasowe-4Do czego służą przekaźniki?

Powszechne wykorzystanie przekaźników czasowych ma miejsce w różnego rodzaju układach sterowania pneumatycznego, obecnych w rozmaitych dziedzinach automatyki przemysłowej. Stosuje się je do realizowania pewnego rodzaju opóźnień czasowych dla sygnałów pneumatycznych, celem kontrolowania procesów.

Przekaźniki czasowe są bardzo przydatne w układach, które nie dopuszczają używania nastawnych przekaźników elektrycznych. Dotyczy to m.in. kopalni, gdzie mogą znajdować się szczególnie narażone strefy, np. zagrożone wybuchem.

Odmiany funkcjonalne

Przekaźniki posiadają różne odmiany funkcjonalne, które różnią się zastosowaniem. Mogą to być np. przekaźniki z nastawnym czasem napełniania lub opróżniania zbiornika. Czas zwłoki, czyli opóźnienie, potrzebne jest do przesterowania zaworu rozdzielającego i zależy od zaworu dławiącego oraz jego nastawy.

Aby ją zmienić, należy obrócić śrubę regulacyjną. W wyniku połączenia z atmosferą, zawór powraca do początkowego położenia. Poprzez zawór zwrotny do atmosfery swobodnie przedostaje się powietrze ze zbiornika. Przekaźniki wykonane mogą być z różnych materiałów, np. stopu aluminium i mosiądzu.

Nastawny czas napełniania zbiornika

Jedną z popularnych i powszechnie wykorzystywanych odmian funkcjonalnych urządzeń tego typu, są przekaźniki czasowe z nastawnym czasem napełniania zbiornika. Sterujący sygnał pneumatyczny prowadzi do napełnienia zbiornika sprężonym powietrzem, np. przy pomocy zaworu dławiącego.

W momencie osiągnięcia przez zbiornik ciśnienia o odpowiedniej wartości, drogi przepływowe czynnika roboczego otwierają się lub zamykają. Ciśnienie w zbiorniku musi mieć odpowiednią wartość, ponieważ jest ona niezbędna do optymalnego przesterowania zaworu.

Nastawny czas opróżniania zbiornika

Przekaźniki czasowe z nastawnym czasem opróżniania zbiornika działają nieco podobnie, jednak w innym celu. Kiedy sterujący sygnał pneumatyczny zostaje podany, przesterowanie zaworu rozdzielającego następuje natychmiastowo, a do zbiornika w sposób swobodny przepływa powietrze.

Zawór rozdzielający powraca do położenia początkowego pod wpływem połączenia z atmosferą, zazwyczaj po upływie określonego czasu opóźnienia. Powietrze wypływa do atmosfery ze zbiornika przy pomocy zaworu dławiącego.

Artykuł powstał we współpracy z OBREiUP

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on StumbleUponShare on TumblrDigg thisBuffer this pageEmail this to someonePrint this page

Add a Comment