Mycie przy pomocy ultradźwięków – rozwiązanie perfekcyjne

Mycie za pomo02cą ultradźwięków to rozwiązanie idealne przykładowo dla warsztatów utrzymania ruchu, gdzie znaczące jest dokładne oczyszczenie określonego elementu, zazwyczaj z niezwykle trudnych zanieczyszczeń, które to zabrudzenia potrafią rzeczywiście mocno przywierać do powierzchni. Aby mycie tego rodzaju elementu było tak naprawdę możliwe, najczęściej konieczne jest zastosowanie wysoce specjalnej chemii. Chemii, która nieodpowiednio użyta może uszkodzić urządzenie czy też też określony podzespół. Tymczasem, mycie ultradźwiękami jest rozwiązaniem, które w jakikolwiek sposób nie wpływa negatywnie na przedmiot i które to rozwiązanie może wręcz poprawić właściwości przedmiotu. Co więcej, jest to przede wszystkim rozwiązanie bardzo skuteczne.

 

Reguły mycia ultradźwiękami

Aby zorientować się, na jakiej zasadzie funkcjonuje mycie ultradźwiękami, trzeba przede wszystkim zauważyć, iż ultradźwięki odpowiadają za wprowadzanie drgań, które przenosi przedmiot. Drgania te są później w wysokim stopniu przenoszone na każdą powierzchnię, nawet na zabrudzenia. W wyniku drgań z właściwą częstotliwością, element, który jest czyszczony szybko traci wierzchnią warstwę, w tym przypadku warstwę z zabrudzeniem. Powłoka zaczyna pękać i mięknąć, a ponadto tworzą się na niej otwory. Później koniecznością jest użycie chemii, która jednym słowem wypłucze słabo już przylegającą powłokę do konkretnego przedmiotu. Tym samym mycie ultradźwiękami działa w różnorodnych konfiguracjach oraz różnych rozwiązaniach, a w szczególności jest efektywne, kiedy bierze się pod uwagę niełatwe i przestarzałe zabrudzenia, jakich w inny sposób z trudem jest się pozbyć.

 

Więcej informacji znajdziesz na stronie http://myjultradzwiekami.pl

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on StumbleUponShare on TumblrDigg thisBuffer this pageEmail this to someonePrint this page

Add a Comment