Rodzaje płyt Płyty PCW (PCV) spienione – wytworzone z polichlorku winylu PVC z zastosowaniem techniki swobodnego spieniania metodą wytłaczania – mają regularną strukturę wewnętrzną, a komórki tworzywa są