Izolacja akustyczna ścian jest bowiem tym elementem, który stanowiłby idealne panaceum na te bolączki, bezpośrednio podnosząc komfort użytkowania pomieszczeń. Hałas nie musi zakłócać nam codziennego życia. Wystarczy jednak