Może to być sposób użytkowania urządzenia wykluczający emitowanie spalin i gazów cieplarnianych, całkowite lub chociaż częściowe zasilanie energią ze źródeł odnawialnych, oszczędny jej pobór, lub użycie materiałów umożliwiających