Sporo firm krajowych specjalizuje się w pełnieniu ekspertyz i służb w obszarze protekcji przyrody. Jednostki takie współpracują zrzeszą specjalistów różnych dyscyplin zoologii, botaniki oraz techniki producentów szambo dwukomorowe.