Folie budowlane posiadają różne formy a dużo z nich sprawuje swoje ustalone funkcje. Na ogół występującymi foliami budowlanymi są folie ochronne i paroizolacyjne z powodu misji zabezpieczającej i